trarenderu

Politikalarımız

1. ETİK TİCARET POLİTİKASI

Kuruluşu’ndan bugüne kadar “Dürüst Ticaret” yolunu seçmiş kuruluşumuz  aynı politikayı taviz vermeden yürütmekte, dürüst imajını korumakta ve bu politikanın çalışanları tarafından da aynen uygulanmasını istemekte kararlıdır.

 • Ticari faaliyetlerinde doğruluk, dürüstlük, adalet ve genel kabul görmüş ahlak ilkelerine uymak ;
 • Ticari faaliyetleri esnasında çevreye zarar vermemek, zorunlu durumlarda en az zararın verilmesine gayret etmek,
 • Ortakların hakkını korumak ve onlara karşı dürüst davranmak,
 • İşe eleman alırken ve çalışanların yükseltilmesinde ayrımcılık yapmamak (dil, din, bölge, ırk, cins, yaş vb),
 • Çalışanlara karşı insan haysiyetine ve kişilik haklarına aykırı davranmamak davranılmasına göz yummamak,
 • Mal ve hizmet satışında kaliteden taviz vermemek,
 • Mal ve hizmet satışından müşteri memnuniyetinin ve ihtiyaçlarının tatminini amaç edinmek,
 • Hileli ve kusurlu mal satmamak,
 • Mal ve hizmetlerin satışında ve reklamında gerçeğe aykırı vaatlerde bulunmamak,
 • Müşterilerle yaptığımız sözleşmelere sadık kalmak,
 • Mal ve hizmet aldığımız ve sattığımız diğer firmalara karşı doğruluk ve dürüstlük ilkesinden taviz vermemek ve sözleşmelere sadık kalmak,
 • Haksız rekabete girmemek,

Kuruluşumuzun ETİK TİCARET POLİTİKASIDIR ;

Abidin ALTINTAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
 

© Copyright 2024 Alcap Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. All Rights Reserved.

Search